Courses and seminars
Management and Intercultural Relations
        Усвояване на необходимият обем лексика и фразеология в сферата на мениджмънта, производството, маркетинга и рекламата, финансите, правото, счетоводството и макроикономиката.
        Дискутиране на икономически идеи и въпроси в малки групи и развиване и отстояване на свое собствено мнение.
        Използване на книги, статии и друга специализирана литература.

                                 Този курс е подходящ за:
        - Служители на работа изискваща използване на чужд език;
        - Счетоводители, адвокати, финансисти, инженери на фирми, които обслужват чужди клиенти;
        - Ученици 11 и 12 клас, които искат да продължат своето обучение в чужбина в сферата на бизнеса;
        - Завършили студенти или студенти последна година, които искат да повишат своите езикови умения и възможности за намиране на работа.
BUSINESS ENGLISH
FCE, CAE - Certificate Course
Ако искате да учите или работите в чужбина Сертификатите на Кеймбридж, които са с БЕЗСРОЧНА ВАЛИДНОСТ, ще ви послужат за прием в университет или като доказателство за нивото на владеене на езика пред работодатели или международни организации.

Diploma DELE
Дипломи по испански като чужд език с международен характер, удостоверяващи владеенето на езика.

ПРОБНИ ИЗПИТИ
За да проверите знанията си  ще имате възможност да се явите на пробен изпит, който се провежда по формата на реалният изпит.
2, Konstantin Velichkov Str., RILON CENTRE 2, Sector G, office 3, 4000 Plovdiv - Bulgaria, e-mail: office@aspectmir.eu
MOTIVATION & LEADERSHIP

Това обучение е насочено към тези, които желаят да акцентират  върху:

- способността за саморазвитие и реализиране на личностния потенциал;
- мотивация за работа и повишаване на квалификацията;
-  взаимодействие и отговорност при изпълнение на задачите;
- умения за взимане на решения и поемане на отговорност;
- модели за общуване в група и управление на сложни, критични и екстремни ситуации.